Aktualności » Reklama w przestrzeni miejskiej. Jak wybrać jej odpowiednie miejsce i wkomponować w otoczenie?
Strona główna » Aktualności » Reklama w przestrzeni miejskiej. Jak wybrać jej odpowiednie miejsce i wkomponować w otoczenie?

Reklama w przestrzeni miejskiej. Jak wybrać jej odpowiednie miejsce i wkomponować w otoczenie?

Reklama zewnętrzna w mieście należy do chętnie wybieranych środków promocyjnych, ponieważ odbierana jest przez szerokie grono konsumentów. Trzeba jednak pamiętać, że rządzi się ona innymi prawami niż np. billboardy eksponowane przy drogach, bo stanowi część przestrzeni miejskiej.

Reklama jako element krajobrazu miasta

Bez wątpienia obecność reklam zewnętrznych oddziałuje na ludzi w danym miejscu. Najczęściej banery lub billboardy lokuje się w miejscach charakteryzujących się dużą aktywnością społeczną – przy głównych ulicach, na placach czy parkingach, co naturalnie zwiększa liczbę zainteresowanych. Zbyt duża liczba komunikatów powoduje jednak u odbiorców przeciążenie bodźcami, szczególnie gdy eksponowane projekty nie mają przemyślanej koncepcji. W takiej sytuacji spada komfort życia w danej dzielnicy, a nawet w całym mieście. Wyzwanie stanowi przygotowanie takiej kreacji, żeby z jednej strony cechowała się atrakcyjnością dla klientów, a z drugiej nie tworzyła chaosu. 

Dostosowanie reklamy 

By nie dopuścić do zaburzenia estetyki związanego z wpływem marketingowych komunikatów na miejski krajobraz, trzeba projektować je i rozmieszczać w taki sposób, by wpisywały się w otoczenie. Niezależnie od tego, czy będzie to szyld, billboard, telebim czy siatka mesh z nadrukiem, reklamy nie mogą stanowić zagrożenia ani przeszkadzać mieszkańcom, przechodniom czy kierowcom. Kluczową rolę odgrywają tu twórcze kreacje, polepszające estetykę otoczenia. Dobrze przemyślana koncepcja zwiększa skuteczność pozytywnego oddziaływania promocji na konsumentów. Żeby współgrała z przestrzenią, reklama powinna zostać dostosowana do architektury oraz stylu zabudowy, wśród której ma się znaleźć. Uporządkowanie treści i grafiki sprzyja harmonii. Nie mniej ważny aspekt to kolorystyka – warto zrezygnować z jaskrawych kolorów, na rzecz takich, które nawiążą do odcieni panujących w okolicy.

Odpowiednio umiejscowiona i zaprojektowana z poszanowaniem dla otoczenia reklama może stać się atrakcyjnym elementem urozmaicającym miejski krajobraz.

facebook