Aktualności » Reklama na prywatnej działce. Kiedy potrzebujemy pozwolenia?
Strona główna » Aktualności » Reklama na prywatnej działce. Kiedy potrzebujemy pozwolenia?

Reklama na prywatnej działce. Kiedy potrzebujemy pozwolenia?

Umieszczanie banerów reklamowych na własnej działce w większości przypadków nie wymaga specjalnego zezwolenia. Zamiar postawienia szyldu należy jednak zgłosić do właściwego dla danej lokalizacji starostwa lub urzędu miasta. Kiedy natomiast konieczne jest uzyskanie zgody?

Tablice reklamowe jako obiekt małej architektury

Stawianie reklamy w formie obiektów małej architektury nie wymaga zgłaszania do urzędu ani pozyskiwania specjalnych pozwoleń. Czym charakteryzuje się tego typu budowla? Najważniejsze kryterium to jej wielkość oraz przeznaczenie. Do takich obiektów można zaliczyć niewielki posąg czy inne elementy aranżacji ogrodowej. Jeśli chodzi o reklamę, aby takowa została uznana za obiekt małej architektury, przedmiot nie może pełnić jedynie funkcji marketingowej, ale również np. rekreacyjną, jak dzieje się to w przypadku ławek, altanek czy małych wodotrysków.

Banery reklamowe na stałe przytwierdzone do gruntu

Pozwolenia na budowę wymaga umieszczenie tablicy reklamowej w gruncie. Tego typu szyld często stawia się przy często uczęszczanych drogach. Według prawa jest to budowla, a więc obiekt wolnostojący, którego nie można uznać za budynek ani obiekt małej architektury. Do tej grupy należy na przykład billboard osadzony na betonowej konstrukcji wmurowanej w ziemię czy po prostu na wbitych w podłoże metalowych słupach. Do jego wykonania należy posiadać projekt oraz spełnić określone formalności. Wniosek należy złożyć jeszcze przed przystąpieniem do budowy.

Podświetlane banery reklamowe - czy należy mieć pozwolenie?

Zgodnie z prawem budowlanym oraz drogowym oświetlone tablice reklamowe nie mogą zostać postawione bez pozwolenia na terenie zabudowanym. Wyjątek stanowią oczywiście sytuacje, gdy reklama jest obiektem małej architektury. W przypadku banerów reklamowych chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Chęć budowy tego typu bilbordu na obszarze zabudowanym należy zgłosić do urzędu właściwego dla miejsca ustawienia tablicy. Również w tym przypadku wniosek o pozwolenie zgłasza się przed rozpoczęciem prac.

facebook