Aktualności » Przygotowanie tablic unijnych – jakie wymogi formalne trzeba spełnić?
Strona główna » Aktualności » Przygotowanie tablic unijnych – jakie wymogi formalne trzeba spełnić?

Przygotowanie tablic unijnych – jakie wymogi formalne trzeba spełnić?

Unijne wsparcie pozwala realizować wiele interesujących i przydatnych projektów. Dzięki napływającym funduszom możliwy jest rozwój lokalnej infrastruktury, a także wprowadzenie w życie rozwiązań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne i ułatwiających codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Każdy, kto korzysta z dotacji musi informować o tym na specjalnych tablicach unijnych. Osoby żyjące w rejonach objętych bezpośrednim działaniem projektu, mają prawo wiedzieć, w jaki sposób rozdysponowane są unijne środki.

Tego rodzaju szyldy reklamowe wykonują firmy prywatne według konkretnych wytycznych. Należy informować o projekcie już w trakcie jego trwania – na każdej tablicy reklamowej musi znaleźć się Znak Funduszy Europejskich, a także Znak Unii Europejskiej. Grafiki te powinny być umieszczone w miejscu dobrze widocznym w taki sposób, aby osoby przechodzące lub przejeżdżające obok tablicy unijnej od razu mogły zorientować się, że informacje dotyczą projektów współfinansowanych przez UE.

Ogólne zasady projektowania tablic unijnych

Na tablicach muszą pojawić się także takie informacje jak nazwa projektu oraz jego skrócony opis. Należy podać datę rozpoczęcia i ukończenia prac. Dane powinny uwzględniać wartość unijnego dofinansowania. Po zakończeniu projektu beneficjent ma obowiązek umieścić tzw. tablicę reklamową pamiątkową, która musi stać w danym miejscu przez określony czas. Jeśli zostanie zniszczona, należy wykonać jej duplikat w jak najkrótszym terminie. Trzeba też dbać o jej dobry stan techniczny.

Rozmiar tablic unijnych zależy od typu projektu, jednak minimalnie musi wynosić on 80 x 120 cm. Najważniejszym kryterium jest czytelność – trzeba więc wziąć pod uwagę np. odległość od najbliższej drogi, z której kierowcy będą mogli tablicę zobaczyć. Liczba tablic zależy od wielkości projektu. W sytuacji gdy prace prowadzone są w kilku miejscach, w najważniejszych lokalizacjach powinno znaleźć się kilka tablic unijnych.

facebook