Aktualności » Najważniejsze zasady dotyczące oznakowania projektów unijnych
Strona główna » Aktualności » Najważniejsze zasady dotyczące oznakowania projektów unijnych

Najważniejsze zasady dotyczące oznakowania projektów unijnych

Korzystając z finansowego wsparcia udzielanego przez Unię Europejską, dysponujemy nie tylko zestawem określonych praw, ale również obowiązków. Jednym z kluczowych z nich jest wymóg informowania o uzyskaniu tegoż wsparcia szeroko rozumianej opinii publicznej oraz odbiorców naszych usług lub produktów za pośrednictwem m.in. plakatów i tablic unijnych czy też logotypów umieszczanych na dokumentach. Do czego konkretnie i na jakich zasadach jesteśmy zobowiązani? Serdecznie zapraszamy do lektury.

Oznaczenia obowiązkowe dla beneficjentów Funduszy Europejskich

W najbardziej ogólnym wymiarze każdy beneficjent środków przyznawanych w ramach wsparcia UE obowiązany jest do oznaczania:

  • materiałów oraz działań promocyjnych, marketingowych i informacyjnych,
  • obszaru, w obrębie którego realizowane jest przedsięwzięcie współfinansowane przez Fundusz Europejski,
  • dokumentów powiązanych z projektem dedykowanych zarówno samym jego uczestnikom, jak i tych przeznaczonych dla opinii publicznej.

Bez względu na to, czy oznaczenie znajdzie się na stronie internetowej, w dokumencie, czy też w aluminiowej gablocie na ścianie w formie plakatu, musi ono zawierać pełnokolorowy znak określonego programu Funduszu Europejskiego, specyficzny dla niego znak Unii Europejskiej, a także barwy flagi Polski.

Tablice unijne i plakaty a oznaczanie miejsca projektu

O ile oznaczanie dokumentów czy witryn internetowych jest dość intuicyjne, o tyle w przypadku oznaczania miejsc realizacji projektów warto uściślić nieco obowiązujące zasady.

W przypadku zatem gdy udzielona nam suma dofinansowania zamyka się w kwocie 500 000 euro, powinniśmy opatrzeć określony obszar odpowiednim plakatem informacyjnym. Do takich zadań świetnie nadają się gabloty aluminiowe, które nie tylko wydzielają spójną przestrzeń przeznaczoną na tego typu elementy, ale również efektywnie chronią je przed zabrudzeniami i niszczeniem.

Jeżeli natomiast w ramach przedsięwzięcia otrzymamy środki przekraczające wspomnianą wcześniej wartość, a projekt obejmuje zakup środków trwałych albo koncentruje się na pracach budowlanych czy wznoszeniu określonej infrastruktury, obowiązani będziemy do umieszczenia odpowiednich tablic informacyjnych lub pamiątkowych.

facebook