Aktualności » Montaż reklamy na budynku – jakie przepisy należy wziąć pod uwagę?
Strona główna » Aktualności » Montaż reklamy na budynku – jakie przepisy należy wziąć pod uwagę?

Montaż reklamy na budynku – jakie przepisy należy wziąć pod uwagę?

Druk wielkoformatowy w służbie reklamy niesie ze sobą wiele zalet. Każda zewnętrzna reklama wielkoformatowa umieszczana w szerokorozumianej przestrzeni publicznej podlega jednak konkretnym przepisom, wynikającym zarówno z prawa lokalnego, jak i ogólnokrajowego. Do jakich źródeł należy zatem sięgnąć, przed umieszczeniem swojej reklamy na budynku?

Prawo krajowe

Do kluczowych, ogólnopolskich przepisów, z którymi zmuszony będzie zapoznać się reklamodawca zainteresowany umieszczeniem reklamy na budynku należy przede wszystkim treść Prawa Budowlanego oraz ustawy o drogach publicznych. Ponadto konieczne będzie również zweryfikowanie zgodności miejsca montażu z przepisami wynikającymi z ustaw o ochronie przyrody, a także o ochronie i opiece nad zabytkami.

Prawo lokalne

Kolejnym czynnikiem, od którego uzależnieni jesteśmy podczas planowania montażu zewnętrznej reklamy wielkoformatowej są samorządy. To właśnie ich działaniami uwarunkowane są lokalne przepisy. Aby rozeznać się zatem w możliwościach reklamy w danej przestrzeni, reklamodawca powinien przejrzeć zarządzenia uchwalone przez organy pełniące władzę w tej jednostce terytorialnej oraz zapoznać się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Jakie konkretnie działania podjąć, by zainstalować reklamę na budynku?

Na pierwszy rzut oka liczba przytoczonych wcześniej źródeł prawnych, regulujących możliwość umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, może przytłoczyć. W praktyce jednak procedura uzyskania zgodny na montaż reklamy na budynku jest bardzo prosta i w większości przypadków ogranicza się do złożenia wizyty w placówce właściwego dla danej lokalizacji organu budowlano-architektonicznego. Może to być np. urząd wojewody, starosty lub inspektora nadzoru budowlanego. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie chęć umieszczenia reklamy na nieruchomości zabytkowej. Wówczas reklamodawca musi uzyskać pozwolenie na budowę oraz zgłosić się po zgodę na dokonanie tej czynności do odpowiedzialnego za dany budynek wojewódzkiego konserwatora zabytków.

facebook