Aktualności » Czy reklama świetlna na budynku wymaga pozwolenia?
Strona główna » Aktualności » Czy reklama świetlna na budynku wymaga pozwolenia?

Czy reklama świetlna na budynku wymaga pozwolenia?

Prawo związane z montażem reklam wykorzystujących podświetlenie LED na budynkach zależy od ich lokalizacji oraz charakteru. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zabytków, a inaczej – budynków mieszkalnych.

Reklamy na zabytkach

W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków zabronione jest samowolne umieszczanie na nich jakichkolwiek napisów, banerów i szyldów. Wlicza się w to również reklama świetlna – jej zamontowanie wymaga zgody konserwatora zabytków. We wniosku o pozwolenie powinno znaleźć się uzasadnienie, a także szczegółowy opis nośnika, jaki będzie wykorzystany, oraz sposobu montażu ze szczególnym uwzględnieniem ingerencji w zabytkową powierzchnię. Zamontowanie reklamy na takim budynku bez zezwolenia podlega karze grzywny.

Reklama na zwykłych budynkach

Zgoda na zamocowanie podświetlanej reklamy nie jest wymaga natomiast przy obiektach nieobjętych ochroną konserwatora. Nie trzeba także starać się o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłosić fakt zamontowania nośnika właściwemu organowi – zależnie od lokalizacji może to być Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, starosta lub wojewoda. Jeśli nadzorca do 30 dni od daty dostarczenia wniosku nie wyrazi sprzeciwu, można instalować zgłoszone reklamy świetlne. Termin zgody upływa w ciągu 2 lat.

Kiedy montaż reklamy jest zabroniony?

Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia, do których należy się zastosować – w przeciwnym razie organ decyzyjny może wyrazić sprzeciw wobec proponowanej formy reklamy. Przede wszystkim nośnik powinien wpisywać się w lokalny plan zagospodarowania przestrzeni. Nie może być także uciążliwy dla osób mieszkających w sąsiedztwie, stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia ani pogarszać stanu środowiska i warunków sanitarnych. W przypadku fasad budynków mieszkalnych – reklama nie może ograniczać dopływu światła.

Reklamy LED w pobliżu drogi

Nośnik reklamowy wykorzystujący oświetlenie, który planujemy zamontować blisko jezdni, powinien zostać zgłoszony i zaaprobowany przez zarządcę drogi. W żadnym wypadku nie może oślepiać kierowców i kolidować z zastosowanymi w pobliżu znakami drogowymi.
facebook