Aktualności » Co musisz wiedzieć, decydując się na reklamę na budynku?
Strona główna » Aktualności » Co musisz wiedzieć, decydując się na reklamę na budynku?

Co musisz wiedzieć, decydując się na reklamę na budynku?

Decydując się na banery albo szyldy reklamowe na elewacji obiektu, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Zazwyczaj powieszenie na budynku tablicy z nazwą firmy nie wymaga żadnych formalności, jednakże są od tej reguły wyjątki. Dotyczą one budowli, które zostały wpisane do rejestru zabytków.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w jasny sposób informuje, że każda ingerencja w obiekt zabytkowy (w tym także zamontowanie tablicy) wymaga pisemnej zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia może wystąpić osoba fizyczna albo organizacja posiadająca tytuł prawny, który upoważnia ją do korzystania z danej budowli. Formularz powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące lokalizacji zabytku, daty oraz zakresu planowanych prac i zmian, czy też kolorystykę oraz wymiary tablicy reklamowej. Należy pamiętać, że powieszenie jej bez posiadania niezbędnego pozwolenia wiąże się z karą grzywny, a nawet ograniczenia wolności.

Konkretne wytyczne dotyczące montowania artykułów reklamowych, zwłaszcza w zabytkowej czy turystycznej części miasta, określone są zwykle także w przepisach prawa miejscowego, tzn. w lokalnym studium uwarunkowań, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy też stosownych uchwałach samorządu terytorialnego. Warunki dotyczą m.in. wysokości, na której można umieszczać banery reklamowe, jak również ich orientacji w przestrzeni czy kompozycji.

Warto przy tym pamiętać, że szyldy i tablice reklamowe mocowane na elewacji przede wszystkim zabytkowego, ale również zwyczajnego budynku powinny być do niej odpowiednio dopasowane architektonicznie i stylistycznie. Starannie zaprojektowany baner reklamowy wykonany z dobrej jakości materiałów, odporny na warunki atmosferyczne i współgrający z charakterem obiektu z pewnością skutecznie przyciągnie wzrok przechodniów.

Dla wszystkich osób, które poszukują najwyższej klasy banerów, szyldów i tablic reklamowych, Studio Reklamy Printer oferuje swe profesjonalne usługi. Zapraszamy do kontaktu!

facebook