Aktualności » jaka powinna być odległość od drogi dla Reklamy zewnętrznej?
Strona główna » Aktualności » jaka powinna być odległość od drogi dla Reklamy zewnętrznej?

jaka powinna być odległość od drogi dla Reklamy zewnętrznej?

Reklama zewnętrzna ma za zadanie dotrzeć do konsumentów, gdy znajdują się oni poza domem. Może mieć różnorodne formy – do najpopularniejszych należy billboard, panel reklamowy czy też baner. By umieszczenie tego typu materiałów promocyjnych było legalne, należy zastosować się do odpowiednich wymogów prawnych.

Jakie przepisy regulują warunki umieszczania tablic reklamowych przy drogach?

Zasady, na jakich banery reklamowe mogą być ustawiane przy ciągach komunikacyjnych, określa ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z przepisami, reklamy powinny znajdować się we właściwej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni. Dystans ten różni się w zależności od kategorii drogi, jak i zabudowania terenu wokół niej.

Jaki blisko drogi może stać reklama?

Obowiązuje zasada, że im wyższa kategoria drogi, tym odległość billboardu od niej powinna być większa. W przypadku autostrady dystans wynosi 30 m w terenie zabudowanym oraz 50 m w terenie niezabudowanym. Przy drogach ekspresowych billboardy mogą znajdować się odpowiednio 20 m i 40 m od jezdni, a przy krajowych – 10 m i 25 m. Postawienie reklamy przy drodze wojewódzkiej lub powiatowej wymaga zachowania odstępu 8 m w terenie zabudowanym oraz 20 m w niezabudowanym. W odniesieniu do dróg gminnych dystans ten maleje odpowiednio do 6 m oraz 15 m. Należy pamiętać, że przyjmowane odległości mogą ulec zmianie, w zależności od planów zagospodarowania danego terenu, np. modernizacji połączeń między miastami.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Reklama eksponowana przy drodze przede wszystkim nie może stwarzać zagrożenia dla kierowców, np. przez zawieranie elementów odblaskowych lub oślepiających, jak i mogących wprowadzać w błąd. Przed postawieniem banneru czy billboardu, inwestor zobowiązany jest zgłosić taki zamiar do odpowiedniego organu zarządczego, a w przypadku reklam świetlnych konieczne okazuje się uzyskanie pozwolenia na budowę.
Reklama zewnętrzna to atrakcyjna forma dotarcia do klientów. Decydując się na taki sposób promocji, nie można jednak zapomnieć o uwarunkowaniach prawych.

facebook