Aktualności » Czy ustawienie totemu reklamowego wymaga specjalnych pozwoleń?
Strona główna » Aktualności » Czy ustawienie totemu reklamowego wymaga specjalnych pozwoleń?

Czy ustawienie totemu reklamowego wymaga specjalnych pozwoleń?

Totem reklamowy to obecnie jedna z najbardziej popularnych, bo skutecznych form reklamy. Przyciąga wzrok przechodniów i pozwala zainteresować ich swoją ofertą. Zanim jednak zdecydujemy się na taki nośnik, warto sprawdzić z jakimi wiąże się to formalnościami.

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Kwestia pozwolenia zależy przede wszystkim od rodzaju urządzenia reklamowego. O jego charakterze decyduje właściwy do tego organ administracji architektoniczno-budowlany. Po otrzymaniu zgłoszenia oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym, wyda decyzję stwierdzającą, czy dany obiekt kwalifikuje się jako budowla, urządzenie reklamowe czy mała architektura. Pierwszy przypadek jest najbardziej problematyczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, roboty budowlane można rozpocząć dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydanie jej zależy w znacznej mierze od lokalizacji, w jakiej chcemy postawić pylon reklamowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zabraniać wznoszenia wolnostojących reklam. Takie obostrzenia zostały wprowadzone w centrach wielu polskich miast, które od lat zmagają się z nadmiarem billboardów i innych powierzchni reklamowych.

Czy totem reklamowy to budowla?

Zgodnie z obowiązującymi definicjami prawnymi, za budowle uznawane są obiekty wymagające stałego związania z gruntem. W przeciwnym razie jest to urządzenie reklamowe, a więc tablica na ścianie budynku, billboard lub inny nośnik nieosadzony w gruncie. Urządzenia nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku małej architektury, aczkolwiek w ten sposób zakwalifikowane zostaną wyłącznie obiekty spełniające nie tylko funkcję reklamową, co w zasadzie wyklucza pylony reklamowe. Większość tego typu reklam wymagać będzie zatem stosownego pozwolenia. Uzyskanie go nie jest jednak szczególnie trudne, o czym świadczy ilość zleceń, jakie otrzymujemy na tego typu konstrukcje. Jeśli więc dysponujesz odpowiednią przestrzenią, warto rozważyć postawienie na niej totemu.

facebook